Ghost Mouse Auto Clicker

Ghost Mouse Auto Clicker 4.2

Auto hồ sơ chuột và bàn phím hoạt động, modifies hành động và replays họ
Người dùng đánh giá
2.3  (3 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
4.2.1 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Advanced Mouse Auto Clicker ltd.
Keystroke và Mouse Macro ghi Âm - tự động ghi chuột và bàn phím hoạt động, modifies hành động và replays họ. Ghost Mouse Auto Clicker là một windows kịch bản macro ghi chép phần mềm đã từng tự động ghi lại rất nhiều chuột di chuyển, keystroke hành động, nhấn chuột và phát lại bất cứ lúc nào và càng nhiều lần như người muốn. Đã cũng được khả năng tự động kiểu chữ gì kiểu như liên tục.
Thông tin được cập nhật vào: